اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن در تاریخ 26- 28 بهمن ماه 1390 برگزار می گردد. مهلت ارسال مقالات تا 10 مهرماه 1390 می باشد. 

 

  زمان برگزاری :26 تا 28 بهمن

آخرین مهلت ارسال مقاله:10 مهر 1390

نتایج داوری مقالات :15 آبان 1390

وبسایت همایش:http://www.icodh.com 

 


محورهای همایش:

1- بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده گرد و غبار

· چشمههای اصلی گرد و غبار ـمشخص شدن کانونهای بحرانی فرسایش بادی

· پدیده تغییر اقلیم ـبررسی روند تغییر و ارائه راهکارها

· عوامل اقلیمی و پدیدههای هیدروکلیماتولوژیک مؤثر در ایجاد گرد و غبار

· عوامل زیست محیطی (تغییرات محیط زیست، خشک شدن و یا کاهش سطوح تالاب­ها و دریاچهها، کاهش و محدودیت ذخایر و منابع آب، گسترش مناطق بیابانی، ...)

· عوامل انسانی (تخریب محیط زیست و برداشت بیرویه ازمنابع طبیعی، بیابانزایی، توسعه مناطق شهری، اجرای طرحهای عمرانی، جنگ، ...)

· بلایا و وقایع طبیعی (خشکسالی، زلزله، و ...)

2- بررسی دامنه نفوذ و گستره جغرافیایی پدیده گرد و غبار

· کاربرد سنجش از دور در بررسی گستره و مسیر پیشروی گرد و غبار

· استفاده از سیستم GISدر تعیین محدودههای جغرافیایی تأثیر گرد و غبار

· کاربرد فناوریهای نو در پیشبینی روند و دامنه گسترش دامنه نفوذ غبار

· تأثیر ویژگیها و شرایط جغرافیایی در گسترش یا محدودسازی دامنه آثار گرد و غبار

3- بررسی اثرات و پیامدهای پدیده گرد و غبار در کشاورزی و صنعت

· کاهش تولیدات و عملکرد در کلیه محصولات زراعی و باغی و صنایع تبدیلی

· کاهش تولید و عملکرد محصولات دامی و شیلات و صنایع غذایی وابسته

· کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و دامی

· محدودیتهای حاصل از گرد و غبار در کاشت و برداشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی)

· رابطه گرد و غبار با تغییر در مصارف نهادههای کشاورزی (با نگرش ویژه به آب)

· اثرات منفی غبار بر صنایع کلیدی: نفت، پتروشیمی، تولید نیرو، حمل و نقل و ...

· تأثیر گرد و غبار بر افزایش مصارف آب و انرژی (برق و سوختهای فسیلی) در بخش­های مختلف مصرف (صنایع، کشاورزی، جوامع شهری و روستایی، ...)

· مشکلات و محدودیتهای حاصل از گرد و غبار برای تأسیسات و خطوط تأمین و انتقال برق

· ساز وکارهای تعیین خسارات ناشی از گرد و غبار در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت

4- بررسی اثرات و پیامدهای زیستمحیطی گرد و غبار

· منابع طبیعی (منابع آب، جنگلها و مراتع، ...)

· حیات وحش

· بیابانزایی

· تغییر اکوسیستم

5- بررسی اثرات و پیامدهای منفی گرد و غبار و آثار آن بر سلامتی و بهداشت

· نقش گرد و غبار در بروز و یا تشدید بیماریهای مختلف، آلرژیها و ...

· تأثیر گرد و غبار بر رشد جسمی و ضریب هوشی کودکان

· اثر گرد و غبار بر سلامت روان افراد

· اثر گرد و غبار بر سلامت جسمانی افراد

6- بررسی اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گرد و غبار

· تشدید روند مهاجرت از مناطق در معرض گرد و غبار بویژه در اقشار متخصص و نخبگان

· بیکاری و یا کاهش درآمد در مشاغل مختلف شهری و روستایی

· خسارت و یا کاهش درآمد در بخش کشاورزی

· صنعت توریسم و گردشگری

· امنیت پرواز (حمل و نقل هوایی)

· آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شرایط و محدودیتهای حاصل از گرد و غبار (کاهش کارایی فردی و اجتماعی، تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی، لغو و یا محدودیت امکانات سفرهای هوایی و ...)

7- آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار و کاهش خسارات

· روشها و سیستمهای پیشبینی، هشدار و پایش پدیده گرد و غبار در داخل و خارج از مرزها

· حفاظت خاک وتثبیت شنهای روان: راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت

· بیابانزدایی، تقویت پوشش گیاهی و ایجاد کمربند سبز

· هماهنگسازی و سازگاری طرحهای عمرانی و توسعه منابع آب با شرایط زیست­محیطی و اکوسیستم مناطق

حفاظت و احیای منابع آبی مؤثر در کنترل و کاهش گرد و غبار بویژه تالابها و دریاچههای واقع در مناطق تحت نفوذ گرد و غبار

· آمادهسازی بخش پزشکی و سلامت (توسعه و تجهیز مراکز پزشکی، تحقیق و شناسایی عوارض و بیماریهای ناشی از گرد و غبار، ...)

· ارائه آموزشهای فراگیر به منظور ارتقای آگاهی عمومی (در شهرها و روستاها) در جهت حفظ سلامتی وکاهش آسیبها و بیماریهای ناشی از گرد و غبار

· آمادهسازی زیر ساختهای مورد نیاز در مناطق شهری و روستایی به منظور مقابله و کاهش خسارات گرد و غبار

8- ابعاد حقوقی و بین المللی گرد و غبار

· همکاری چند جانبه کشورهای منطقه و نهادهای بینالمللی (تفاهم نامه های بین المللی)

· جنبههای حقوقی جبران خسارات ناشی از گرد و غبار

· جنبههای قانونی پیشگیری، حفاظت و تحدید عوامل ایجاد یا تشدید گرد و غبار و کاهش خسارات حاصل از این پدیده

· حمایتهای بینالمللی از آسیبدیدگان حقیقی و حقوقی پدیده گرد و غبار
برچسب ها : gis ،همایش و کنفرانس ،تصاویر ماهواره ای ،اخبار
ارسال در تاريخ چهارشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳٩٠ توسط مهدی فرداد
نظرات شما ()